date
Đường dây nóng:

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 00:00:00 28/06/2021 (GMT+7)

Sáng 28-6, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B), HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Nhất.

 

1.jpg

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban HĐND tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban bầu cử tỉnh trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh.

2.jpg

Kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Chủ tịch UBND tỉnh; bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu các Ủy viên UBND tỉnh. Bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng sau đây:

3.jpg

Thứ nhất, nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ hai, xem xét thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là các nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Thứ ba, nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy các cơ quan chính quyền tỉnh; đồng thời, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tóm tắt tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

5.jpg

Theo báo cáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử.

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử được thực hiện khoa học, đúng pháp luật. Công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, tổ chức thực hiện sâu rộng, đậm nét.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện tốt, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

Tại cuộc bầu cử lần này, cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,75%, là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong các lần bầu cử từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh, đã thể hiện sự quan tâm tích cực và ý thức trách nhiệm của các cử tri đối với cuộc bầu cử; các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao; tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại; cử tri của tỉnh đã bầu đủ 14 ĐBQH khóa XV; 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 918 đại biểu HĐND cấp huyện; 13.152 đại biểu HĐND cấp xã.

6.jpg

7.jpg

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Giấy chứng nhận cho 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

8.jpg

9.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

10.jpg

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, đại biểu HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, đều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã biểu quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

11.jpg

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, được bầu giữ chức Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đồng chí: Đồng chí Lê Thị Hương, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Xây dựng Văn bản - Sở Tư pháp, được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, được bầu giữ chức trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đồng chí: Đồng chí Đinh Ngọc Thuý, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đỗ Ngọc Duy, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, được bầu giữ chức Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

12.jpg

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng Ban Văn hoá – xã hội HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. 100% các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã biểu quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

13.jpg
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng ban HĐND tỉnh, các Phó Trưởng ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

14.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa cho các đồng chí không tái cử các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thay mặt các đồng chí trúng cử HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các chức vụ chủ chốt trong bộ máy HĐND tỉnh. Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí nguyện kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tích, kết quả tốt đẹp của HĐND các khóa trước, luôn nỗ lực, cố gắng làm việc hết sức mình cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến HĐND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

15.jpg

Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND và hoạt động của HĐND tỉnh có vai trò quyết định đến những vấn đề quan trọng của địa phương và xây dựng bộ máy chính quyền của tỉnh vững mạnh. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị từng đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh cần nhận thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, thường xuyên học tập, tu dưỡng, gương mẫu trong công việc, luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ra sức củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm giải quyết thấu đáo, đến cùng các kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân, với tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách”, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Được các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ý thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri, Nhân dân trong tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã tin tưởng, giao phó. Với trọng trách được giao, đồng chí luôn quán triệt tinh thần “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý với công việc, đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, trăn trở với nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng phương châm “nói đi đôi với làm”, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung và vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Tỉnh ủy; sự quan tâm, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH tỉnh; sự phối hợp thường xuyên của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí; sự ủng hộ, tin tưởng của các vị đại biểu HĐND tỉnh và đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của cử tri và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh để tập thể Thường trực và các Ban HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

16.jpg

Tại kỳ họp,các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

17.jpg

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021; Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 20 thành viên Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

18.jpg

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các chức vụ chủ chốt UBND tỉnh. Đồng chí khẳng định, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm rất cao mà Tỉnh uỷ, HĐND và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tin cậy giao phó. Các thành viên UBND tỉnh nguyện đoàn kết, phấn đấu hết sức mình vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, không làm điều gì tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lòng tin của nhân dân, vì khát vọng về một tỉnh Thanh giàu mạnh, một tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong muốn.

19.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhận nhiệm vụ vào thời điểm toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2026, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thức rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là phải tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua; nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh; ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả 6 Chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra; Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tốt nhất trí tuệ của tập thể, đề cao đúng mức trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và của mỗi Thành viên; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt, đào sâu nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Phát huy mạnh mẽ nội lực trong tỉnh, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ bên ngoài để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo vững chắc Quốc phòng - An ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân trong tỉnh; trước hết, là thực hiện thành công mục tiêu kép: phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp, giám sát, ủng hộ của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu Quốc hội và HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các đồng chí, đồng nghiệp. Đồng thời mong các ngành, các cấp cùng đồng tâm hiệp lực; tăng cường đoàn kết và nâng cao trách nhiệm trước nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí; khắc phục tình trạng chậm trễ, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; phấn đấu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương và điều hành có hiệu lực, hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tiến bầu 32 Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

20.jpg

Cũng trong chương trình kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

100% đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 12 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIV khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao”, kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa rất quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy dân chủ và thống nhất cao trong việc lựa chọn và bầu Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh; thông qua số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc tiến hành bầu cử các chức danh nêu trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo đúng quy định của pháp luật với số phiếu bầu đạt tỷ lệ tuyệt đối, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Đây là những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND tỉnh.

21.jpg

HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao của Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khi nhận trọng trách, nhiệm vụ mà HĐND tỉnh thay mặt cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn rằng, các vị vừa được bầu giữ các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND, của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiên thành công “mục tiêu kép”, vừa chiến thắng đại dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

22.jpg

Để thực hiện thành công mục tiêu cao cả đó đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Ngay sau kỳ họp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIV đề nghị: HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đồng thời, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thường xuyên của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

23.jpg

UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã chính thức thực thi trọng trách Người đại biểu Nhân dân. Trên cương vị mới, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với Nhân dân”; đồng thời, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-206 đã thành công rất tốt đẹp.
 

Theo Báo Thanh Hóa