date
Đường dây nóng:

Kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 10/10/2022 (GMT+7)

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã có thông báo về việc kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

  205d2172411t5410l4-180d3105526t2562l10.jpeg.jpg

Thực hiện Quyết định số 3270/QĐ- UBND ngày 29/9/2022 của Chủ tịch  UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ Quyết định số 4678/QĐ- UBND ngày  22/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời việc tiếp  nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong  công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa sẽ dừng việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân  phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  từ ngày 01/10/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên  quan biết và thực hiện. 

Trong quá trình hoạt động, tổng đài 1022 đã tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị, yêu cầu hỗ trợ của người dân, tổ chức liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Thông tin chung về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nội dung các quyết định, quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch; thông tin cụ thể về dịch tễ, cách ly trên địa bàn; tư vấn hỗ trợ về cấp cứu, sức khỏe, chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm phòng liên quan đến COVID-19; thông tin liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội do tác động của dịch COVID-19; các vấn đề liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, tin tức, phản ánh xã hội, tin giả... về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Kim Dung