date
Đường dây nóng:

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia phục vụ các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đối số Quốc gia

Đăng lúc: 00:00:00 29/09/2022 (GMT+7)

 
z3760208616553_1b48b32b0258c5f846c48e22b35f7f28.jpg

Hưởng ứng Ngày chuyển đối số Quốc gia 10/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

*Xem chi tiết Bộ nhận diện tại link: onetouch.mic.gov.vn/dxd/

 

 

Thùy Dung