date
Đường dây nóng:

Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 18/01/2023 (GMT+7)

Vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 670 về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 ảnh covid.jpg


Theo đó, thành phố Thanh Hóa cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19  để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn, các phường/xã phân loại cấp độ 1. Bắt đầu từ 15 giờ 00, ngày 15/01/2023 đến khi có  thông báo mới.  

UBND thành phố yêu cầu UBND phường , xã; các phòng , ban, đơn vị trực thuộc thành phố, căn cứ vào cấp độ dịch Covid – 19  tại  Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính trên địa bàn; Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa phố hợp với UBND phường , xã căn cứ điều kiện tình hình thực tế, các biện pháp phòng , chống dịch, diễn biến tình hình dịch Covid -19; chủ động kịp thời cập nhật, điều chỉnh cấp độ dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa theo quy định.

 

Kim Dung