date
Đường dây nóng:

Phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2023

Đăng lúc: 00:00:00 10/02/2023 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 16 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2023.

unnamed.jpg
Ảnh minh họa.

Với mục đích nhằm tăng cường các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và Nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống mại dâm nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường cung cấp các dịch vụ và bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

Trên cơ sở mục đích trên, các phòng, ban  liên quan của thành phố cần phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp tham gia của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng, chống mại dâm. Với tiêu chí 100% các phường, xã trên địa bàn tổ chức ít nhất từ một hình thức trở lên tuyên truyền về phòng chống mại dâm và được duy trì thường xuyên. 100% các phường, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2023. 100% các phường, xã lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội; chương trình phòng, chống ma túy; chương trình phòng, chống HIV/AIDS; chương trình phòng, chống mua, bán người.

Duy trì 100% phường, xã không có tệ nạn mại dâm gắn với các phong trào xây dựng gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa ... Ít nhất 50% trở lên người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 30% người lao động trong các khu công nghiệp; 50% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Ít nhất 20% phường, xã xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo ít nhất quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. 34/34 phường, xã tổ chức kiểm tra 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng trên địa bàn phường, xã. Ít nhất 85% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. Hỗ trợ học nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người bán dâm có nhu cầu.Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng trên địa bàn thành phố. 100% tin báo, tố giác, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Triển khai triệt xóa các điểm, tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm phát sinh trên địa bàn thành phố.Thu Hiền