date
Đường dây nóng:

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2024

Đăng lúc: 00:00:00 04/06/2024 (GMT+7)

Sáng 4/6, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố Thanh Hoá tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2024.

z5506006684468_11c26407a700c388200697aadfd31745.jpg
Toàn cảnh lớp học.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Trần Trọng Hùng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; Trung tâm Chính trị thành phố và 120 học viên (thuộc đối tượng 4) là Ban giám hiệu các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non; giáo viên các trường Trung học cơ sở, đảng viên các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

z5506006532513_c240883642d6ba2b8b62f0e6f8f33e7b.jpg

z5506006571087_78923bbb48f136e1fbddf880012a1ae8.jpg
Các đại biểu dự khai giảng lớp học.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp thu 9 chuyên đề theo Thông tư số 172/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tỉnh hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. (2 tiết) 9. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

z5506006715546_1e24ebe0511ff3f20012d1723c5e5fe8.jpg
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị công tác. Làm cơ sở để cán bộ thuộc đối tượng 4 tham mưu cho cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh.

z5506006491237_bf89c007e1534f14b94da23d6253c8ae.jpg
Đông chí Trần Nam Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề theo Thông tư số 172/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.  

Được biết từ ngày 4/6 đến ngày 28/6/2024, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố Thanh Hoá sẽ tổ chức khai giảng 4 lớp bồi dưỡng cho 480 học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.


Thu Hiền