date
Đường dây nóng:

Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Công ty Cổ phần Sao Vàng Năm Cánh

Đăng lúc: 00:00:00 10/02/2023 (GMT+7)

Căn cứ công văn số 177 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Công ty Cổ phần Sao Vàng Năm Cánh. Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp và tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Sao Vàng Năm Cánh (SAVANAM) tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển lao động trên địa bàn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

IMG-8099.JPG
Ảnh minh họa.

Theo đó số lượng tuyển dụng là 30 lao động đi làm các ngành nghề được tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng số 2-3 theo quy định của Nhật Bản (không bao gồm ngành hộ lý). Thời gian tuyển chọn lao động: Từ ngày 16/01/2023 đến 30/3/2023. 

Các phường, xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương về thông tin tuyển dụng để người lao động biết, đăng ký tìm việc. Kết quả đăng ký tham gia của người lao động, UBND phường, xã lập danh sách gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và qua địa chỉ Email: thanhthu0104@gmail.com). 

Công ty Cổ phần Sao Vàng Năm Cánh (SAVANAM) Phải có trách nhiệm đào tạo, bố trí việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động số 45 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 


Thu Hiền BT