date
Đường dây nóng:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phía Tây Nam thành phố Thanh Hoá

Đăng lúc: 00:00:00 23/12/2021 (GMT+7)

UBND Thành phố Thanh Hoá vừa ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phía Tây Nam thành phố Thanh Hoá.

15818455984258135544774934770476-1639.jpg

Theo đó, căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035; căn cứ Quyết định số 5083/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện: Hà Trung, Nông Cống, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thường Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND thành phố Thanh Hóa giới thiệu chung về dự án cụm công nghiệp Phía Tây Nam thành phố Thanh Hóa:
Tên dự án: Cụm Công nghiệp phía Tây Nam thành phố Thanh Hóa.
Địa chỉ: Phường Quảng Thịnh thành phố Thanh Hóa; xã Quảng Trạch và thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. 
Diện tích: Khoảng 65ha.
Ranh giới khu đất như sau:
+ Phía Đông: Giáp khu dân cư, khu đất nhà máy bia;
+ Phía Tây: Giáp đất ruộng, đất dân cư;
+ Phía Nam: Giáp hành lang đường quy hoạch và đất dân cư;
+ Phía Bắc: Giáp đất dân cư hiện trạng; đất ruộng, khu đất nhà máy bi 
Hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp và trình tự thực hiện:
Doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Tây Nam thành phố Thanh Hóa có đầy đủ hồ sơ và thực hiện trình tự được quy định tại Điều 11,12 - Nghị định số 68/2017/NĐ- CP của Chính phủ và Điều 6 - Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:
Ngày 16/12/2021, UBNDThành phố Thanh Hoá nhận được Đơn  Đăng ký số18/ĐK-KSTngày 15/12/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn xây dựng Kensington Việt Nam về việc đăng ký Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dụng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Phía Tây  Nam Thành phố  Thanh  Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
UBND Thành phố Thanh Hoá thông báo cho các nhà đầu tư quản tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND Thành phố Thanh Hoá (qua phòng Kinh tế) trong thời hạn kể từ ngày ban hành thông báo đến ngày 27/12/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết Thông báo: 
Thong-bao-tiep-nhan-ho-so-ddau-tu-ha-tang-CCN-Tay-Nam(22.12.2021_14h44p19)_signed.pdf


Thùy Dung