date
Đường dây nóng:

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Đăng lúc: 00:00:00 08/09/2021 (GMT+7)

Để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

IMG-6219 (1).JPG

Đối tượng thi gồm: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Nội dung thi gồm: Các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Về hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website như sau: thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/

Cuộc thi được tổ chức trong một tháng, bao gồm 01 Cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần, cụ thể:

Thi tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

Ba đợt thi Tuần, gồm:

*Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

 *Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

* Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021. 1. 5. Người dự thi truy cập website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn để tham dự Cuộc thi và làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Thi tháng: trả lời 15 câu hỏi trong thời gian 20 phút.

Thi Tuần: trả lời 10 câu hỏi trong thời gian 15 phút. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao Bằng khen, Kỷ niệm chương, phần thưởng tiền mặt cho cá nhân, tập thể đạt giải tại  Lễ Tổng kết hoặc trao giải bằng hình thức phù hợp.Thu Hiền BT