date
Đường dây nóng:

Hướng dẫn khám chữa bệnh bằng BHYT trong thời gian giãn cách xã hội

Đăng lúc: 00:00:00 10/09/2021 (GMT+7)

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa BHYT liên quan đến dịch COVID-19. Mới đây, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        IMG-6268.JPG

Trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người bệnh có thẻ BHYT được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu, được hưởng quyền lợi KCB BHYT như các trường hợp KCB đúng tuyến (quy định này chỉ áp dụng trong thời gian tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16).

Việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3100/BYT-BH và Công văn số 6373/BYT-BH. Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các Hướng dẫn của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam để triển khai thực hiện.

Có thể nói, trong lúc dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng, Ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa đã chủ động bám sát thực tế, phối hợp với Ngành Y tế triển khai công tác Khám chữa bệnh BHYT; Chủ động đưa ra các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, kịp thời, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở KCB BHYT, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chung tay cùng các cấp, các ngành phòng chống dịch COVID-19.

*Xem nội dung Công văn số 3100/BYT-BH  của Bộ y tế ngày 20/4/2021 tại đây: m.thuvienphapluat.vn/cong-van/tai-chinh-nha-nuoc/cong-van-3100-byt-bh-2021-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-lien-quan-den-dich-covid19-471655.aspx

* Xem nội dung Công văn số 6373/BYT-BH của Bộ y tế ngày 6/8/2021 tại đây: m.thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/cong-van-6373-byt-bh-2021-huong-dan-thanh-toan-bao-hiem-y-te-lien-quan-den-covid19-483794.aspx


  Thu Hiền – Nam Hà BHXH tỉnh