date
Đường dây nóng:

Chương trình cho vay Nhà ở xã hội giúp người dân “An cư, lạc nghiệp”

Đăng lúc: 00:00:00 17/08/2023 (GMT+7)

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Thanh hóa triển khai thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo công văn số 5886/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH.


Tính từ đầu năm đến ngày 31/7/2023, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã có 85 khách hàng được vay vốn với số tiền hơn gần 35 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đến 31/7/2023 là 216.533 triệu đồng, tăng 28.247 triệu so với đầu năm. Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, nguồn vốn đã và đang giúp những hộ gia đình có thu nhập thấp thực hiện hóa ước mơ “an cư, lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống.

IMG_1691491371018_1692234006410.jpg

Chương trình cho vay nhà ở xã hội

I.  ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

3. Người lao động đang làm việc tại các Doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

II.               ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN

1. Phải gửi tiền tiết kiệm với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của món vay

2. Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội hoặc tối thiểu 30% giá trị dự toán để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;

3. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập

4. Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH

5. Có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác              

6. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án.

7. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú (cùng địa bàn cấp huyện);

8. Thực hiện bảo đảm tiền vay

III.           MỨC VỐN VAY

1. Đối với mua, thuê mua NOXH: tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội

2. Đối với xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở: tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

     IV. LÃI SUẤT CHO VAY

    Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Hiện nay, mức lãi suất cho vay là 4,8 %/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

     V.THỜI HẠN CHO VAY

  Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.  

    VI. PHƯƠNG THỨC CHO VAY

     NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở NHCSXH, có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

     Người vay vốn là thành viên của Tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV) được thành lập và hoạt động theo quy định của NHCSXH.

    VII. HỒ SƠ VAY VỐN

1. Giấy đề nghị vay vốn (mẫu 01/NOXH).

2. Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú (Theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng).

3. Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy theo từng mục đích sử dụng vốn vay phải có các giấy tờ sau:

- Đối với vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội

    + Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội;

    + Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư;

    + Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư.

- Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở:

     + Có Phương án tính toán giá thành và phương án vay vốn theo mẫu số 02/NƠXH;

    + Hợp đồng thi công (nếu có);

    + Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

    + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

    VIII. THỦ TỤC CHO VAY

1.  Tổ TK&VV

v Tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng

v Tổ chức họp bình xét công khai

v Lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn gửi đến UBND cấp xã

2.  Ủy ban nhân dân cấp xã

v Xác nhận đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú

v UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH theo mẫu số 03/NƠXH

v Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao:

ü Tổ chức chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn cho người có công người khuyết tật, nữ giới;

ü Các đối tượng còn lại tổ chức bốc thăm để ưu tiên vay vốn.

3.       NHCSXH nơi cho vay

v Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Tổ TK&VV

v Thông báo  cho người vay vốn biết và tiếp nhận hồ sơ từ người vay

v Tổ chức thẩm định và phê duyệt/không phê duyệt cho vay

v Thông báo kết quả phê duyệt cho người vay biết

Trường hợp phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay cùng người vay thực hiện ký Hợp đồng tín  dụng, hợp đồng thế chấp và các thủ tục liên quan khác.

 

Thanh Xuân – Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa