date
Đường dây nóng:

Xã Thiệu Vân thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của BTV Tỉnh ủy

Đăng lúc: 00:00:00 10/07/2024 (GMT+7)

Thực hiện chỉ thị số 22 – CT/TU của BTV tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, thời gian qua, Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ xã Thiệu Vân đã triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn toàn xã không còn hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Vân lần thứ XXI, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z5619379604606_ce94987d87c8237302708f51b28d8afb.jpg
Đồng chí Kim Ngọc Lưỡng – Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Vân phát biểu tại buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ của doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 22- CT/TU của BTV tỉnh ủy

Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu được Thành ủy, UBND thành phố giao, đồng thời nhằm huy động cao nhất các nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy, UBND xã Thiệu Vân đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 – 2025, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc, kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những nội dung đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong năm. Cuộc vận động bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả từ xã đến thôn. Ban chỉ đạo xã đã bám sát nội dung chỉ đạo việc rà soát, triển  khai vận động và huy động các nguồn lực trên địa bàn xã tham gia ủng hộ theo đúng kế hoạch đã đề ra.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” “Lá lành, đùm lá rách; lá rách ít đùm lá rách nhiều”, chung tay, góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở để ổn định cuộc sống. Đồng thời, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo của hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở.

z5619379597537_ef0ec8ec7b2f69b3dea2d960f13c2673.jpg
Đại diện Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sắt Thép Ánh Hòa trao số tiền ủng hộ cho xã Thiệu Vân

Sau gần một tháng thực kiện Cuộc vận động, Đảng ủy – HĐND – UBND - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn xã đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, với sự chỉ đạo sâu sắc và quyết liệt, đến ngày 05/7/2024 xã Thiệu Vân đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố giao, đạt 109% kế hoạch được giao. Đặc biệt,  có 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sắt Thép Ánh Hòa là con em địa phương đi làm kinh tế, lập nghiệp tại khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương bằng tấm lòng thơm thảo, luôn hướng về quê hương đã ủng hộ xã Thiệu Vân 2 ngôi nhà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 160 triệu đồng.

z5619379603807_5db128139bb9b423279199ed3fa5dfbf.jpg
Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa trao tặng thư cảm ơn và giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể và cá nhân

Với kết quả đạt được,  Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ và nhân dân xã Thiệu Vân đã được Thành ủy – UBND thành phố biểu dương khen thưởng động viên kịp thời. Những đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và con em xã Thiệu Vân xa quê đã góp phần hoàn thành mục tiêu thành phố đặt ra là xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở. Trong đó, năm 2024 phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng được 150 căn nhà; từ 1/1/2025 đến 30/9/2025, hỗ trợ xây dựng được 150 căn nhà, để góp phần ổn định đời sống cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

 

Thu Phương – Lê Nam