date
Đường dây nóng:

Triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND thành phố, phường, xã tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Đăng lúc: 00:00:00 26/05/2024 (GMT+7)

Chiều ngày 26/5, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND thành phố, phường, xã tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đông chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 t4.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Nội vụ thành phố đã trình bày Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, phường, thành phố tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa

Trong đó, mục đích, yêu cầu đặt ra của kế hoạch là thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; động viên cử tri tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao đối với việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường Hoằng Đại, Hoằng Quang; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa.

Kế hoạch nêu rõ nội dung, hình thức và thời gian thực hiện tuyên truyền. Trong đó yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền nội dung chính của các đề án; tên gọi và ý nghĩa tên gọi của đơn vị hành chính mới; nơi đặt trụ sở, công sở làm việc của đơn vị hành chính mới; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia ý kiến...

t.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Chung phát biểu khai mạc.

Về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, kế hoạch đưa ra phạm vi, nội dung lấy ý kiến đối với từng đơn vị; việc lập niêm yết danh sách cử tri, thành lập tổ lấy ý kiến cử tri, thời gian và hình thức thực hiện.

Đối với các phường Tân Sơn, Phú Sơn lấy ý kiến cử tri về 2 nội dung: nhập huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa và nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn; xã Hoằng Quang, xã Hoằng Đại lấy ý kiến cử tri về 2 nội dung: nhập huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Quang và phường Hoằng Đại. Các phường xã còn lại lấy ý kiến cử tri về nội dung nhập huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa.

t5.jpg
Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Hình thức lấy ý kiến cử tri: đối với 5 phường, xã là Tân Sơn, Phú Sơn, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Hải, mỗi phường, xã chọn 1 phố, thôn để tổ chức khai mạc hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nhà văn hóa phố, thôn. Sau khai mạc, kết hợp tổ chức lấy phiếu tại hội nghị và tại các hộ gia đình. Đối với 29 phường, xã còn lại tổ chức lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình; thời gian lấy ý kiến cử tri trong 2 ngày, từ ngày 1 -2/6/2024, bắt đầu từ 7h30 đồng loạt tại 311 phố thôn trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành, UBND xã, phường thành lập Tờ trình kèm theo đề án, Bản tóm tắt đề án, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trình HĐND cùng cấp. HĐND tán thành chủ trương; đối với phường, xã tổ chức họp HĐND vào ngày 1/6/2024. Đối với thành phố tổ chức họp HĐND vào ngày 12/6/2024.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ thống nhất với chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính theo kế hoạch; đồng thời thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ đã được đề ra bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

t2.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Lê Anh Xuân nhấn mạnh: Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc TP Thanh Hóa; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa là chủ trương đúng đắn, quan trọng đã được quy định tại kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động lấy ý kiến cử tri là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân đề nghị Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo UBND phường, xã căn cứ Kế hoạch của thành phố xây dựng và hoàn thành kế hoạch của địa phương mình; quán triệt triển khai trong Đảng ủy mở rộng và tổ chức các hội nghị chi bộ, hội nghị thông báo lấy ý kiến nhân dân. Đồng thời, thành lập các tổ xin ý kiến của tri và tổ chức hội nghị hướng dẫn phương thức thực hiện. Đấy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, bám sát sự chỉ đạo của trung ương, tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các  phòng, ban, đơn vị phường, xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm việc thực hiện các đề án diễn ra hiệu quả, chất lượng.

 

Lê Thảo