date
Đường dây nóng:

Hội thi tuyên truyền Chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Đăng lúc: 00:00:00 13/07/2022 (GMT+7)

Để chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, mà trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” đi vào cuộc sống, lan tỏa, thành phố Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 836/KH-UBND, ngày 6 /7/2022 về việc tổ chức hội thi tuyên truyền Chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” với Chủ đề: “Người dân thành phố Thanh Hoá nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

636329737.jpg

Thông qua Hội thi góp phân tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, ý thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố trong việc thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Đối tượng thi là các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 34 phường, xã thành lập đội thi.

*Xem văn bản Kế hoạch hội thi tại đây:
sg.docs.wps.com/l/sIL2O-syhAbKQs5YG

Lê Thảo