Tủ sách pháp luật ở cơ sở chưa phát huy được hiệu quả

Thứ ba, 08/05/2018, 09:15 GMT+7
Xây dựng tủ sách pháp luật (TSPL) ở cơ sở là một trong những hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi trong cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của internet và các phương tiện truyền thông hiện đại, mô hình tủ sách pháp luật đang gặp phải những khó khăn, chưa phát huy hết hiệu quả như mong đợi.

Theo thống kế của Phòng văn hóa thông tin thành phố, đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố có khoảng 80% nhà văn  hóa phố thôn đã có tủ sách pháp luật. Ngài ra các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang, hệ thống giáo dục... đều triển khai và trang bị ít nhất một TSPL. Mỗi tủ sách có từ 50 - 200 đầu sách, chủ yếu là sách liên quan đến các vấn đề Luật Hôn nhân và gia đình, dân sự, đất đai, sách hướng dẫn nghiệp vụ... Trong những năm qua, TSPL đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, theo đánh giá, bên cạnh những mặt đạt được thì vấn đề sử dụng TSPL vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Hiện tại mới chỉ có một số TSPL ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy được tác dụng, thường xuyên có người đến tìm hiểu, còn đa số TSPL ở các xã, phường, phố, thôn đều hoạt động kém hiệu quả.

Tại xã Đông Hưng, hiện nay có 7 thôn, trong đó có 5 thôn có tủ sách pháp luật, mỗi TSPL có trên khoảng từ 50 cuốn sách trở lên. Tuy nhiên lượng người đến đọc sách, nghiên  cứu tài liệu từ các tủ sách pháp luật rất ít, qua tìm hiểu được biết, số người đọc chủ yếu là người già, trung tuổi họ tranh thủ lúc chờ đợi họp hội nghị ở thôn lấy sách ra đọc. Được mục sở thị tủ sách pháp luật tại thôn Trần, xã Đông Hưng. Tủ sách được lắp đặt cẩn thận, sách trong tủ có đầy đủ với gần 50 cuốn sách các loại, chưa kể sách một số người dân trong thôn đang mượn về đọc.

Tủ sách pháp luật tại xã Đông Hưng

Nhưng theo đánh giá chung của phòng văn hóa, thì sau một thời gian các địa phương rầm rộ hưởng ứng phong trào xây dựng tủ sách pháp luật, đến nay việc quản lý và sử dụng đã bộc lộ nhiều bất cập. Tại nhiều phường, xã, phố, thôn trên địa bàn thành phố,  tủ sách pháp luật chỉ để "làm cảnh". Một số tủ sách ở thôn còn bố trí không theo mẫu thống nhất, chất lượng tủ kém, nhỏ…Qua tìm hiểu được biết nguyên dân dẫn đến hiệu quả của các tủ sách pháp luật còn hạn chế là do việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, cập nhật văn bản, tài liệu cho tủ sách và đổi mới, nâng cao hiệu quả khai thác sách, tài liệu chưa được chú trọng nên chưa thu hút được sự quan tâm của người dân. Ngoài ra, sự thay đổi phương thức đọc do sự phát triển mạnh mẽ của internet và các phương tiện truyền thông hiện đại đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý đọc sách tại các tủ sách pháp luật. Bên cạnh đó, tủ sách pháp luật tại các cơ quan chỉ phục vụ theo giờ hành chính, trùng với thời điểm đi làm của cán bộ, nhân viên. Vì vậy, mỗi khi có nhu cầu, cán bộ người lao động thường truy cập internet để tìm hiểu, vừa nhanh vừa hiệu quả. Còn ở tại nhà văn hóa phố, thôn khi người dân muốn đọc tủ sách pháp luật bị khóa, các văn bản, quy định mới chậm bổ sung, cập nhật, chưa bố trí không gian phù hợp cho người đọc sách... Nhiều sách, văn bản pháp luật quan trọng, thiết thực mới ban hành nhưng do thiếu kinh phí nên không được bổ sung; văn bản pháp luật hết hiệu lực vẫn trưng bày; một số tủ sách tồn tại chỉ mang tính hình thức, chưa phát huy được tác dụng.

Thiết nghĩ để TSPL phát huy được hiệu quả,  cần xây dựng các tủ sách pháp luật điện tử để phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và tâm lý của người đọc hiện nay. Có như vậy, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới hiệu quả, không gây lãng phí tiền của Nhà nước./.

Thu Hiền

Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà