Thành phố quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba, 13/03/2018, 11:22 GMT+7
Sáng ngày 13/3/2018, Thành ủy thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Hội nghị tổ chức theo hình thức theo dõi trực tuyến Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chi Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận TW Đảng, chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

Toàn cảnh buổi học trực tuyến tại điểm cầu thành phố

Tham gia học tập Chuyên đề tại điểm cầu thành phố gồm các đồng chí Thành ủy viên, Trưởng, phó, phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

Trong thời gian một buổi, các học viên được quán triệt nội dung Chuyên đề về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thông qua, học tập chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức, hành động, xây dựng và đưa việc thực hiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp theo phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, đi vào nề nếp thường xuyên và có hiệu quả…Tích cực vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Trong đó, đồng chí Bí thư cấp ủy cần phải sát sao và trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Bám sát kế hoạch công tác năm 2018 và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, trên cơ sở đó xây dựng đề cương sinh hoạt và quán triệt tại các buổi sinh hoạt tại chi bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua sóng phát thanh truyền hình Thanh Hóa, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập tại nhà văn hóa phố, thôn, cơ quan, đơn vị mình.

Một số hình ảnh cán bộ đảng viên học tập tại nhà văn hóa phố thôn.

 

Tại nhà văn hóa phố Đình Hương 1, phường Đông Cương

Tại nhà văn hóa phố Đội Cung, phường Trường Thi

Tại nhà văn hóa phố Cầu Hạc, phường Đông Thọ

Theo kế hoạch, sau hội nghị này, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. 

Lê Thảo

Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà