Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay theo thỏa thuận liên ngành

Thứ ba, 13/03/2018, 11:07 GMT+7
Ngày 12-3-2018, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01, 02 năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, ba ngành là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Hội nông dân và Hội LHPN thành phố Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền về phối hợp thực hiện cho vay theo thỏa thuận liên ngành số 01, 02; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cơ chế cho vay, cơ chế bảo an tín dụng, giải quyết tốt nhu cầu vay vốn và hướng dẫn hội viên hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn phát triển kinh tế… đến đông đảo hội viên nông dân và hội viên phụ nữ. Trong năm, doanh số cho vay theo thỏa thuận liên ngành đạt gần 170 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt hơn 146 triệu đồng. Trong 107 tổ vay vốn có 103 tổ xếp loại A, đạt 96%.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp thành phố Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác ủy thác và tạo điều kiện kinh phí cho các tổ vay vốn. Hội nông dân phối hợp với Trung tâm khuyến nông mở 85 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng rau an toàn, nuôi con đặc sản… cho hơn 12.000 hội viên; Hội LHPN thành phố phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức 27 lớp học nấu ăn và 2 lớp sơ cấp nghề cho 1.329 hội viên.

Để đạt mục tiêu dư nợ tăng trưởng 14%, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,2%, số tổ vay vốn xếp loại A đạt 95% trở lên… trong năm 2018, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp các cấp thường xuyên nắm bắt cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích; các cấp hội nông dân, Hội LHPN tiếp tục tập huấn nâng cao kiến thức để hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập; đổi mới phương thức hoạt động, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế để các tổ vay vốn phát triển bền vững.

Các cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành năm 2017.

Thanh Xuân

Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà