Quy định lại tiêu chuẩn cho danh hiệu GĐVH, Khu dân cư văn hóa

Thứ năm, 01/02/2018, 09:36 GMT+7
Những tiêu chuẩn nào để đánh giá danh hiệu Gia đình văn hóa (GĐVH), Khu dân cư văn hóa (KDCVH) đã được Ban soạn thảo, tổ biên tập Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” nêu ra tại cuộc Tọa đàm về tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức sáng 30.1 tại Hà Nội.

Hình ảnh minh họa

Cụ thể hơn, sát thực tiễn hơn và nâng cao hơn giá trị của các danh hiệu văn hóa là nhận định chung của các ý kiến đóng góp từ các Bộ, ban, ngành, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý...

Đại diện Cục Văn hóa cơ sở cho biết, Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” cho đến cuộc tọa đàm lần này đã có những chỉnh sửa, bao quát và ngắn gọn hơn. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã lấy ý kiến góp ý trực tiếp và phiếu góp ý về các tiêu chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Theo dự thảo, các tiêu chuẩn danh hiệu về GĐVH gồm: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả. Mỗi một tiêu chuẩn lại có 2 nhóm tiêu chí đánh giá cụ thể. Đơn cử như Tiêu chuẩn 1 Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương có 2 nhóm tiêu chí với các nội dung: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, chấp hành quy định của pháp luật, của địa phương và hương ước, quy ước của cộng đồng; Giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; Không có người vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Không có người hành nghề mê tín dị đoan, mắc các tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm, cờ bạc; Không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; Không lấn chiếm lòng đường, hè phố vi phạm pháp luật về giao thông; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nội dung các tiêu chuẩn danh hiệu KDCVH gồm: Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú; Xây dựng môi trường cảnh quan sạch, đẹp; Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Tiêu chuẩn danh hiệu GĐVH có thang điểm tối đa là 100 điểm. Hộ gia đình tại khu dân cư của các phường thuộc quận, huyện (thành phố trực thuộc trung ương) đạt 90 điểm trở lên thì được công nhận GĐVH. Hộ gia đình tại khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn của các tỉnh/thành (thuộc khu vực đồng bằng, trung du và miền núi) đạt 85 điểm trở lên thì được công nhận GĐVH. Hộ gia đình tại khu dân cư của các xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) đạt từ 70 điểm trở lên thì được công nhận GĐVH. Tiêu chuẩn danh hiệu KDCVH có số điểm tối đa cũng tính là 100 điểm. Khu dân cư thuộc thành phố trực thuộc trung ương từ 90 điểm trở lên đạt danh hiệu KDCVH; Khu dân cư trực thuộc huyện, thị xã, thành phố của tỉnh/thành (khu vực đồng bằng, trung du) từ 80 điểm trở lên đạt danh hiệu KDCVH. Khu dân cư thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) từ 70 điểm trở lên đạt danh hiệu KDCVH.

Các ý kiến đóng góp tại tọa đàm đều thống nhất những tiêu chuẩn và tiêu chí trong việc đánh giá danh hiệu GĐVH và KDCVH mà Ban soạn thảo đưa ra, đồng thời cho rằng quy định về thang điểm đối với từng tiêu chuẩn và các tiêu chí từng nhóm nên tùy thuộc vào từng địa bàn cũng như tình hình thực tế ở từng địa phương sẽ đề cao tiêu chí nào trong từng giai đoạn như xây dựng môi trường, an ninh trật tự xã hội...

“Sẽ không dễ dàng đạt điểm chuẩn khi áp dụng các tiêu chuẩn đặt ra cho các danh hiệu văn hóa, điều đó cũng sẽ tránh được việc xét tặng mang tính hình thức trước đây. Việc quy định các tiêu chuẩn cho các danh hiệu như trong Dự thảo sẽ đánh giá đúng thực chất các danh hiệu, đồng thời cũng là để các tỉnh, thành, địa phương nâng cao chất lượng thực hiện phong trào xây dựng GĐVH, KDCVH”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương nhận định.

Việc bình xét các danh hiệu văn hoá cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương. Dự thảo đưa ra những tiêu chuẩn sát với tình hình thực tiễn, nâng cao giá trị của các danh hiệu, đồng thời qua các tiêu chuẩn này các tỉnh, thành sẽ có thể thực hiện lồng ghép các hoạt động, các phong trào khác để tạo sự thống nhất và không bị chồng chéo khi thực hiện.

Theo baovanhoa.vn

Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà