Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa quán triệt một số khoản thu ở các trường học mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Thứ năm, 13/10/2016, 11:16 GMT+7
Chiều ngày 12/10/2016, đồng chí Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị quán triệt công tác lạm thu đầu năm học 2016 – 2017 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
                                                                               
Toàn cảnh Hội nghị

Để giải quyết đơn thư của nhân dân và báo chí phản ánh về vấn đề lạm thu tại các nhà trường, chiều ngày 12/10/2016, đồng chí Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị quán triệt công tác lạm thu đầu năm học 2016 – 2017 tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
                                                                               
Đồng chí Đào Trọng Quy , Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Trong hội nghị, nhiều hiệu trưởng đã có ý kiến giải thích nếu không thu một số khoản như báo chí đã nêu thì sẽ rất khó khăn cho việc sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Ghi nhận ý kiến của các hiệu trưởng, Chủ tịch UBND thành phố  kết luận:
 
        Các trường không được thu tiền của cha mẹ học sinh (CMHS) để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí cấp theo quy định như: Chi phí công tác dạy và học; điện sáng; nước sinh hoạt; khen thưởng; bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu, kém; bảo vệ trường. Nhà trường không thu tiền bảo hiểm thân thể, may quần áo đồng phục và tiền sách, vở in, đồ dùng học tập của học sinh mà phải căn cứ vào các quy định hướng dẫn để học sinh và Chi hội cha mẹ học sinh tự mua. Không được tự đặt ra các khoản thu trái với quy định hiện hành như: hỗ trợ hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ nhà bếp, tiền trông trẻ ngoài giờ cuối buổi chiều... Trường nào đã thu phải trả lại cho CMHS.
 
        Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và Tiếng Anh làm quen lớp 1, 2, các trường phải thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trên tinh thần tự nguyện của CMHS (đơn xin học tự nguyện của học sinh phải do CMHS viết tay, không được đánh máy theo mẫu).
 
        Các trường Tiểu học không được thu tiền tăng buổi hoạt động ngoài giờ chính khóa. Từ tháng 11/2016, UBND thành phố sẽ bố trí đủ giáo viên theo định mức biên chế được giao hoặc cấp kinh phí chi trả cho giáo viên hợp đồng (đối với trường thiếu biên chế), đảm bảo cho các trường đạt chuẩn quốc gia tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Các trường chưa đạt chuẩn quốc gia có nhu cầu học tăng buổi hoặc 2 buổi/ ngày trên tinh thần tự nguyện của CMHS phải xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.
 
        Các khoản vận động xã hội hóa phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 14/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chống lạm thu trong các trường và cơ sở giáo dục, trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các trường xây dựng dự toán báo cáo UBND xã, phường và Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trong quá trình vận động nhất thiết phải trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và CMHS; không được phân bổ, chia đều.
 
         Thống nhất thực hiện chung một số khoản thu như sau: Thu tiền bảo trì máy vi tính (do tần suất sử dụng cao, cần bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên); Các trường THCS: 5.000 đồng/ 1 học sinh/ 1 tháng; Các trường Tiểu học: 7.000 đồng/ 1 học sinh/ 1 tháng; Tiền thuê làm vệ sinh trường, lớp và phục vụ vệ sinh cá nhân học sinh (chỉ thu đối với học sinh Mầm non và học sinh Tiểu học). Mức thu không quá 15.000đ/ 1 học sinh/ 1 tháng.
         
         Xem nội dung công văn số 513 /TB-UBND tại đây
 
Thu Hà
Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà